Firma Global Recykling zajmuje się gospodarką odpadami opakowaniowymi oraz skupem ilości hurtowych jak i detalicznych surowców wtórnych takich jak:

 • złom stalowy i metale kolorowe,
  • makulatura ( tektura falista, tektura lita, papier opakowaniowy, gazety, papiery i ścinki drukarskie)
  • ścinki z niszczarek biurowych, papiery biurowe i reklamowe )
  • folie opakowaniowe PE, LDPE, HDPE
  • paski opakowaniowe do bindowania
  • inne wybrane tworzywa z grup PE, PP, PS
  • butelki PET z etykietą PCV

  Zapewniamy transport odpadów opakowaniowych przy użyciu własnych środków transportu oraz zapewniamy dokumenty potwierdzające recykling.

  Gwarantujemy sprawną realizację zleceń.

  Zapraszamy do współpracy z Firmą Global Recykling:

  Dostawców surowców wtórnych:

  • Zakłady przemysłowe
  • Osoby indywidualne nieprowadzące działalności gospodarczej
  • Sieci handlowe i pojedyncze sklepy detaliczne wszystkich branż
  • Biura i instytucje
  • Zakłady komunalne, firmy zajmujące się zbiórką selektywną
  • Skupy oraz firmy zajmujące się zagospodarowaniem surowców wtórnych
  • Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz Uczelnie Wyższe

   Odbiorców surowców wtórnych:

  • Recyklerów odpadów
  • Pośredników w obrocie surowcami wtórnymi